Kaczyzm: kalendarium – rok 1998

1998 7.01. Marian Krzaklewski otrzymuje tytuł „Człowiek Roku” nadany przez tygodnik „Wprost”. 8.01. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji konkordatu przy 273 głosach poparcia, 161 sprzeciwu i 2 wstrzymujących się. Ustawę o ratyfikacji głosowano dwukrotnie – przed południem i wieczorem. Po…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1997

1997 .01. AWS i ROP usiłowały nakłonić dominującą w Sejmie koalicję SLD-PSL do uwzględnienia w nowej konstytucji rozwiązań zawartych w tzw. obywatelskim projekcie ustawy zasadniczej, pod którym zebrano ponad milion podpisów. 16.01. Komisja Konstytucyjna przyjęła projekt nowej Konstytucji. 02.04. Zgromadzenie…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1996

1996 .01. Lech Kaczyński powrócił do pracy na Uniwersytecie Gdańskim. 24.01. Premier Józef Oleksy złożył dymisję po tym, kiedy postawiono mu zarzut szpiegostwa (afera Olina). 02.02. Sąd Rejonowy zarejestrował Fundację „Instytut Lecha Wałęsy”, której fundatorem jest były prezydent. We władzach…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1995

1995 .01. W wyniku sporów wewnątrz PC powstała nowa formacja pod nazwą „PC – Inicjatywa Integracyjna”, założona przez Wojciecha Dobrzyńskiego. 18.01. Zarejestrowana zostaje „Spółka” Srebrna. Głównym udziałowcem została Fundacja Prasowa „Solidarność” (FPS), a mniejszościowym udziałowcem była Barbara Czabańska (była żona…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1994

1994 .02. Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP) łączy się z Chrześcijańską Demokracją i tworzy Chrześcijańską Demokrację – Stronnictwo Pracy. (ChD-SP). 23.04. Z połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego powstała Unia Wolności. 9.05. Powołano do życia Przymierza dla Polski (PdP) – sojusz…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1992

1992 05.03. Klub PC podjął uchwałę zakazującą parlamentarzystom tej partii uczestnictwa w spotkaniu „frakcji chadeckiej” zaplanowanym na niedzielę – 08.03.1992r. 08.03. 140 zwolenników opozycyjnej wobec Jarosława Kaczyńskiego „frakcji chadeckiej” Porozumienia Centrum zebrało się w Warszawie na Forum Myśli Chrześcijańsko-Demokratycznej. Spotkanie…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1991

1991 .02. Z Chrześcijańsko Demokratycznego Stronnictwa Pracy odchodzą wywodzący się z Górnego Śląska działacze (m.in. Kazimierz Świtoń) i zakładają własną partię: Górnośląską Chrześcijańską Demokrację. 2-3.03. Na Politechnice Warszawskiej odbył się I Kongres Porozumienia Centrum. Podczas kongresu dokonano ponownego wyboru przewodniczącego,…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1990

1990 02. Rejestracja „Solidarności’ 80”, która odrzucała ustawę ze stanu wojennego ograniczająca prawo do strajku. 15.03. Powstała Fundacja Prasowa „Solidarność” – podmiot założony przez ówczesnego senatora i redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność” Jarosława Kaczyńskiego, Marię Stolzman, Sławomira Siwka, Krzysztofa Czabańskiego, Macieja…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1986

1986 12.01. Lecha Wałęsę podpisuje akt fundacyjny Fundacji „Solidarności” – półtora roku trwająproblemy z rejestracją (łącznie z rozprawą sądową przed NSA przeciw Ministrowi Zdrowia — o bezpodstawne blokowanie rejestracji). .03. W numerze 8 „Przeglądu Politycznego” z 1986 roku ukazuje się…