Kaczyzm: kalendarium – rok 2000

2000 8.06. Sejm wybrał Leona Kieresa na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 14.06. Lech Kaczyński objął stanowisko Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w rządzie Jerzego Buzka. 04.07. Leon Kieres złożył ślubowanie, rozpoczynając tym…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1999

1999 1.01. Rozpoczął działalność pierwszy Rzecznik Interesu Publicznego – Bogusława Nizieński. Stanowisko to było powołane już Ustawą z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1998

1998 7.01. Marian Krzaklewski otrzymuje tytuł „Człowiek Roku” nadany przez tygodnik „Wprost”. 8.01. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji konkordatu przy 273 głosach poparcia, 161 sprzeciwu i 2 wstrzymujących się. Ustawę o ratyfikacji głosowano dwukrotnie – przed południem i wieczorem. Po…