Kaczyzm: kalendarium – rok 2013

2013 16.06. Ogólnopolski Kongres Katolików „Stop Ateizacji”. Gość kongresu był prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przedstawił referat: „Polityka państwa polskiego wobec Kościoła”. 12.07. Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. Głosowało w sumie 442 posłów. Za było 263 posłów, przeciw…

Kaczyzm: kalendarium – rok 2000

2000 8.06. Sejm wybrał Leona Kieresa na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 14.06. Lech Kaczyński objął stanowisko Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w rządzie Jerzego Buzka. 04.07. Leon Kieres złożył ślubowanie, rozpoczynając tym…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1999

1999 1.01. Rozpoczął działalność pierwszy Rzecznik Interesu Publicznego – Bogusława Nizieński. Stanowisko to było powołane już Ustawą z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób…