Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Bystrzyca Górna

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Bystrzyca Górna

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Bystrzyca Górna

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Bystrzyca Górna – zlokalizowany (NE: 50.79513, 16.3883) pomiędzy Pogórzem Wałbrzyskim (332.28) a Górami Sowymi (332.44).
Kościół wzniesiony jako gotycki około połowy XIVw., a wzmiankowano po raz pierwszy w 1376 roku. W 1617r. został gruntownie przebudowany.
Od czasów wprowadzenia reformacji do 1654 roku kościół pełnił funkcję kościoła ewangelickiego.
Reliktem średniowiecznej budowli jest wieża, która zwieńczona jest hełmem cebulastym (z podwójnym prześwitem) z 1617 roku. Dzwon fundowany był w roku 1487.
Wieża jest dołem kwadratowa, górna ośmioboczna. Zachował się w niej gotycki, ostrołukowy portal kamienny.
Na murach wieży i prezbiterium wbudowano 12 renesansowych i barokowych płyt nagrobnych i epitafiów z lat 1587-1687. Są wśród nich płyty z postaciami rycerzy, kobiet i dzieci należących do rodów von Schindel i von Seidlitz.
Obecna bryła kościoła pochodzi z 1854 roku. Kościół restaurowany był w 1954 r., 1959-60, 1970. Po 1989r. (ukończono w 1993r.) dokonano rozbudowy powiększając nawę.

Wokół kościoła założony jest cmentarz przykościelny otoczony murem kamiennym, w którego wschodniej części znajduje się furtka łącząca część poewangelicką, nieczynną, ze znajdującym się na zewnątrz muru, założonym po 1945 roku na terenie parku przypałacowego cmentarzem parafialnym.

ZOBACZ NA MAPIE