Kaczyzm: kalendarium – rok 2016

2016

04.03. W samochodzie BMW serii 7, którym z Karpacza do Wisły jechał prezydent Andrzej Duda, doszło do uszkodzenia opony tylnego koła, w wyniku czego auto wpadło w poślizg i zsunęło się do rowu. Nikomu nic się nie stało.29.06. Pierwszy „wyrok smoleński”. Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie skazał Piotra Bielawnego na karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 10 tys. zł grzywny i 5 lat zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza BOR. Według sądu Bielawny m.in. odstąpił od rekonesansu lotniska w Smoleńsku, zatwierdził zaniżony stopień ochrony wizyt, nie zapewnił ochrony samolotów w Smoleńsku. W efekcie sąd uznał, że oskarżony spowodował zagrożenie dla prezydenta i premiera.
29.06. Prezydent bez uzasadnienia odmówił powołania 10 kandydatów na urząd sędziego.
„Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony” – głosi art. 179 konstytucji.
Postanowienie Andrzeja Dudy wpisuje się w kaczystowską ideologię walki z wyimaginowanym establishmentem prawniczym i nawiązuje do podobnego postanowienia innego kaczystowskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

07.07. Sejm, dzięki kaczystowskiej większości, przyjęła nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
08-09.07. W Warszawie miał miejsce spotkanie państw członkowskich NATO. Obecni byli szefowie państw i rządów z 28 państw.
21.07. Sejm powołał dr Jarosława Szarka – absolwenta Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – na prezesa IPN.
– Głównym moim celem jest przywrócenie misji Instytutu Pamięci Narodowej, przywrócenie sensu pracy w tej instytucji, obudzenie inicjatywy i aktywności pracowników, bo to jest największy kapitał tej instytucji, który niestety gdzieś grzęźnie, niekiedy w biurokratycznych procedurach – powiedział nowy prezes.
21.07. Senat przyjął z poprawkami nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Za przyjęciem całej ustawy głosowało 66 senatorów, 29 było przeciw. Część senatorów przyjęła wyniki głosowania okrzykami: „Konstytucja!”.
.09. Strajk Porozumienia Zawodów Medycznych.
11.10. Polski rząd ostatecznie poparł podpisanie umowy CETA. Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski zapowiadał wcześniej: „Popieramy podpisanie tej umowy, aczkolwiek mechanizmy sądów inwestycyjnych mogą stanowić pewnego rodzaju ryzyko.” Tym samym wyartykułował wątpliwości min. Zbigniewa Ziobry, mimo że arbitraże są już stosowane powszechnie w umowach z korporacjami.
15.10. Bądźmy poważni. W 2014 r. uścisnąłem rękę Tuskowi, bo w Sejmie wystąpiła Ewa Kopacz jako kandydatka na premiera i zaapelowała o „zdjęcie z Polski klątwy nienawiści”. Gołym okiem było widać, że zaczyna się wielka kampania pod tytułem: „nienawistny Kaczyński, wielki Tusk” – powiedział dla Onet.pl Jarosław Kaczyński.
21.10. Podkomisja Ministerstwa Obrony Narodowej ds. badania katastrofy Smoleńskiej przedstawia kolejne wyniki prac na wniosek posłów opozycji. Relację komisji poprzedziły oskarżenia ministra Antoniego Macierewicza wobec m.in. Donalda Tuska i uzasadnienie dla ponownych ekshumacji przedstawione przez – wdowę po Januszu Kochanowskim – Ewę Kochanowską. Podobne oskarżenia zostały wyartykułowane przez A.Macierewicza po wystąpieniu merytorycznych członków podkomisji.
26.10. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotyka się z działaczami w Olsztynie czym rozpoczyna akcję mobilizacyjną przed zjazdami okręgowymi partii. „Jest potrzebny powrót do tego, co zawsze było, jeszcze w Porozumieniu Centrum, to znaczy do tego, że szef partii, w tym wypadku ja, po prostu kontaktuje się z tą najaktywniejszą częścią partii” – mówi Kaczyński.
28.11 Theresa May i Beata Szydło wyszły z inicjatywą organizacji Polsko-Brytyjskiego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, które z czasem przyjęło nazwę Forum Belwederskiego (Belvedere Forum).
13.12. Andrzej Rzepliński po raz ostatni prowadził posiedzenie TK, w którym sąd konstytucyjny uznał częściowo „niekonstytucyjność” tzw. małej ustawy medialnej.

Sejm uchwalił trzecią ustawę autorstwa PiS dotyczącą TK – „Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK”. Unieważnia ona wybór trzech sędziów TK wybranych przez Trybunał pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego jako kandydatów na prezesa. Ustawa ta stanowi iż do czasu powołania prezesa Trybunałem pokieruje p.o. prezesa, czyli sędzia TK o „najdłuższym stażu pracy w sądownictwie lub w administracji”.

14.12. Czarny dzień polskiej edukacji. Sejm uchwalił „Prawo oświatowe”: struktura szkół zostanie zmieniona, zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona; zmiany rozpoczną się od września 2017r.
15.12. Dr hab. prawa Michał Warciński został wybrany w czwartek przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego – w miejsce kończącego 19 grudnia kadencję sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, obecnego prezesa Trybunału.

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za umorzeniem postępowania dotyczącego pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa PiS, b. premiera Jarosława Kaczyńskiego.

15.12. Sejm przyjął „Ustawę hazardową”. Ma wejść w życie od kwietnia. Monopol na dostarczenie automatów do gier (tzw. jednorękich bandytów) i ich serwisowania otrzyma amerykańska firma IGT (dawniej GTECH). Umowa z IGT ma zostać zawarta przez spółkę Skarbu Państwa – Totalizator Sportowy, którego planowane zyski są … zbyt niskie na pokrycie kosztów zakupu automatów.
16.12. Opozycja zaczęła blokadę mównicy sejmowej. Tłumaczyła, że to protest przeciw planowanym ograniczeniom dla dziennikarzy i wykluczeniu z obrad posła PO Michała Szczerby.
Jarosław Kaczyński sugerował, że prawdziwym powodem jest głosowanie nad ustawą obniżającą emerytury i renty byłym esbekom. – Różnego rodzaju okoliczności pozwalają sądzić, że ci, którzy dziś blokują budżet, są bardzo niechętnie nastawieni do ustawy dezubekizacyjnej (…) My się nie damy sterroryzować. Z całą pewnością uchwalimy budżet, a także inne ustawy, w tym także tą, o którą być może chodzi – powiedział.
18.12.
List Prezydenta Dudy

List Prezydenta Dudy

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o informacje ws. ostatniego posiedzenia Sejmu. „Czy w głosowaniach, które odbyły się w Sali Kolumnowej, brała udział wymagana Konstytucją liczba posłów?” – pytał w piśmie marszałka prezydent oraz: „Czy wszyscy zainteresowani posłowie mogli wziąć udział w III czytaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2017, projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej raz ich rodzin, a także w pozostałych głosowaniach, które odbyły się w Sali Kolumnowej?

19.12. W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek przed północą trzy ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego: o organizacji i trybie postępowania przed TK; o statusie sędziów TK oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy. Ustawy podpisał prezydent Andrzej Duda.
20.12. Prezydent Andrzej Duda powierzył sędzi Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego, do czasu powołania prezesa TK. Tym samym złamał po raz kolejny Konstytucję, gdyż nie przewiduje ona funkcji „pełnienia obowiązków”. Wieczorem do Kancelarii Prezydenta wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK ws. kandydatów na prezesa TK. Kandydatami są Julia Przyłębska oraz Mariusz Muszyński. Ośmiu sędziów odmówiło udziału w głosowaniu.
27.12. Poseł Jarosław Kaczyński napisał list interwencyjny do płk. Jacka Lenarta, dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, by pomógł osadzonemu z zakładzie karnym w Garbalinie przenieść się do zakładu karnego bliżej rodzinnego Płocka. W odpowiedzi Służba Więzienna zorganizowała specjalny konwój do nowego więzienia mimo negatywnych przesłanek i wbrew procedurom. Oszust skazany był za wyłudzenia VAT.
.12. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa szkody wielkich rozmiarów przez urzędników Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych złożył wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński – był to efekt audytu, jaki przeprowadził resort po objęciu rządu przez PiS. Minister zarzucił pracownikom niedopełnienie obowiązku.
30.12. Do oficera operacyjnego BOR z MSWiA wysłano faks z dyspozycją o zastępstwie gen. Andrzeja Pawlikowskiego – szefa Biura Ochrony Rząd. Co zaskakujące, na zastępstwo nie wskazano jednak płk. Jacka Lipskiego, dotychczas prawą rękę Pawlikowskiego, ale płk. Tomasza Kędzierskiego z kierownictwa BOR, który został Pawlikowskiemu narzucony przez PiS.