Kaczyzm: kalendarium – rok 2014

2014

14.03. Sejm przyjął uchwałę ws. uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Na uzgodnioną w lutym przez Prezydium Sejmu treść uchwały nie zgodził się klub Solidarnej Polski, dlatego nad uchwałą przeprowadzono głosowanie.
1.10. Ewa Kopacz wygłosiła exposé. Tego samego dnia Sejm większością 259 głosów za przy 183 głosach przeciw i 7 wstrzymujących udzielił jej rządowi wotum zaufania. Poza posłami PO i PSL gabinet poparł opozycyjny klub Twojego Ruchu oraz grupa posłów niezrzeszonych.
1.10. Po zakończeniu przemówienia premier Kopacz prezes Prawa i Sprawiedliwości podszedł do byłego premiera Donalda Tuska i podał mu dłoń.
2.10. Powiedziałem mu, żeby nie wierzył, że go nienawidzę. Powiedziałem, że życzę mu powodzenia — relacjonował Jarosław Kaczyński po uścisku dłoni. Donald Tusk odpowiadał: — Można to zaliczyć do kategorii politycznych sensacji, a nawet cudów.
11.12. Ryszard Czarniecki w Parlamencie Europejskim podczas wysłuchania publicznego wystąpił z tematem: „Nieprawidłowości w wyborach samorządowych jako zagrożenie dla demokracji w Polsce.”.