Kategoria: Różne

Kaczyzm: kalendarium – rok 2013

2013 16.06. Ogólnopolski Kongres Katolików „Stop Ateizacji”. Gość kongresu był prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przedstawił referat: „Polityka państwa polskiego wobec Kościoła”. 12.07. Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. Głosowało w sumie 442 posłów. Za było 263 posłów, przeciw…

Kaczyzm: kalendarium – rok 1986

1986 .03. W numerze 8 „Przeglądu Politycznego” z 1986 roku ukazuje się wywiad z Lechem Kaczyńskim pt. „Polityki znieść się nie da”. .03. W numerze 8 „Przeglądu Politycznego” z 1986 roku ukazuje się artykuł Jarosława Kaczyńskiego pt. „Mit ‚absolutyzmu oświeconego’”.

Czyszczenie bufora wydruku w Windows (XP, 8.x)

1. Ręczne czyszczenie bufora wydruku z wykorzystaniem usługi services.msc polega na uruchomieniu: Start => Uruchom => services.msc (można skorzystać ze skrótu WIN + R do wywołania okna Uruchom). W otwartym oknie pojawią się wszystkie dostępne usługi systemowe. Należy odnaleźć: Bufor…